# Tiết lộ tựa đề chính thức của "Nhiệm vụ bất khả thi 6"
28/02/2018 16:47:33 | Giải trí

Tom Cruise tiết lộ tựa đề chính thức của "Nhiệm vụ bất khả thi 6"

Ngôi sao hành động 55 tuổi mới công bố tên phần tiếp theo cũng như bức ảnh chính thức đầu tiên của “Mission: Impossible 6”.